Kategorijas
Daugavpils novada MTB maratons 2015

Elektroniskās sacensību laika uzskaites sistēmas iegāde

Biedrība „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte”” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma”.

Projekta mērķis ir veicināt sporta sacensību kvalitātes uzlabošanu vietas potenciālā attīstībai. Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma veicinās sporta sacensību kvalitātes paaugstināšanu un iespēju rīkot licenzētas sacensības Vietējās
rīcības grupas darba teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 8979, 98 EUR, kur publiskais finansējums 8081, 98 EUR.