Daugavpils novada MTB maratons 2018

Nolikums

Riteņbraukšanas sacensības „Daugavpils novada MTB maratons 2016” organizē biedrība Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte” sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldību.

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu, kā aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
1.2. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
1.3. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu Daugavpils novadā.

2. Laiks un norises vieta

Sacensības notiks 2016. gada 11. septembrī, plkst. 12:00, Sventē (Daugavpils nov., Sventes pag.).
Sacensību centrs: Sventes parkā

3. Dalībnieki, grupas un distances

Maratons (35km)

Visas vīriešu un sieviešu vecuma grupas piedalās maratona kopvērtējumā.

Vīrieši Sievietes
V-17 Līdz 1999. g.dz. (līdz 18 gadiem) S-20 Līdz 1996. g.dz. (līdz 20 gadiem)
V-18 1998. – 1986. g.dz. (18-30 gadi) S-21 1995. – 1976. g.dz. (21-40 gadi)
V-30 1985. – 1976. g.dz. (31-40 gadi) S-40 1975. g. un vecākas (virs 41 gadiem)
V-40 1975. – 1966. g.dz. (41-50 gadi)
V-50 1965. g. un vecāki (virs 51 gadiem)

Tautas brauciens (21km)

Pēc savas brīvas izvēles tautas brauciena distanci var veikt jebkura vecuma vīrieši un sievietes.

Vīrieši Sievietes
TV Jebkura vecuma vīrieši TS Jebkura vecuma sievietes

Ģimenes brauciens (5km)

Ģimenes braucienam ir 5 km gara distance. Bez vecuma ierobežojuma.
Apbalvo pirmās sešas vietas jauniešu konkurencē līdz 14 gadiem.

4. Noteikumi

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs ar velosipēda vadīšanas iemaņām.
4.2. Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
4.3. Sacensībās atļauts piedalīties ar visa veida velosipēdiem, ņemot vērā to, ka trase sastāv no ceļiem ar dažādu segumu (meža takas, grants, smiltis). Velosipēdiem jābūt labā tehniskajā stāvoklī.
4.4. Visiem dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres. Visa distance ir jāveic ar galvā uzliktu un aizsprādzētu aizsargķiveri. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.
4.7. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
4.8. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.
4.9. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
4.11. Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kurš ir jāpiesprauž pie velosipēda redzamā vietā.
4.12. Katram dalībniekiem starta zonā jāieņem sava starta vieta attiecīgajā koridorā, pamatojoties uz distances garumu.
4.13. Distance stiepjas pa marķētu apli šķēršļotā apvidū, pa koplietošanas ceļiem, jābūt uzmanīgiem, šķērsojot koplietošanas ceļus. Par maršruta neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
4.14. Sacensību trase nav slēgta satiksmei, tāpēc lūdzam ievērot ceļu satiksmes noteikumus

6. Dalībnieku reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2016. gada 8. septembra plkst. 23:59, reģistrējoties sacensību mājaslapā, vai nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu daugavpils@mtb.lv vai iesniedzot organizatoriem personīgi sekojošu brīvā formā rakstītu informāciju:

  • Dalībnieka vārds, uzvārds
  • Dzimums
  • Dzimšanas dati (diena/mēnesis/gads)
  • Distance
  • Dzīvesvieta (pilsēta, novads)
  • Komanda (ja ir)
  • E-pasts

Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.

Sacensību dienā dalībnieki var pieteikties no plkst. 10:00 līdz 11:30. Iepriekš reģistrējušies dalībnieki var pieteikties par ierašanos uz startu un saņemt starta numuru 30 minūtes pirms starta. Sacensību starts plkst. 12:00.

Sacensību dienā reģistrācijai papildus būs pieejami 100 starta numuri.

PIETEIKUMA ANKETA

7. Dalības maksa

Sacensību dalības maksa ir 5 Eur iepriekš reģistrētajiem, sacensību dienā 8 Eur. Dalības maksu varēs samaksāt sacensību norises dienā. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam dalība sacensībās ir bezmaksas.

8. Vērtējums

Maratona distancē tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (nolikuma 3. punktā paredzētajās vecuma grupās), kā arī maratona kopvērtējumā sieviešu un vīriešu konkurencē.

Tautas brauciena distancē tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji sieviešu un vīriešu ieskaitē.

Ģimenes braucienā apbalvo pirmās sešas vietas jauniešu konkurencē līdz 14 gadiem.

Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.

9. Informācija

Oļegs Frīds, tālr. +371 29926531
E-pasts: daugavpils@mtb.lv